Skip links

Arvensis Duyurular

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar!

 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

(Karar Sayısı: 6923)

10.03.2023 tarihinde yayımlanan resmi gazetede “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda” değişiklik yapılmıştır. Değişen hususlar aşağıda ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Yatırım Yeri Tahsisi’nin 2.fıkrası değişmiştir.

 

Değişiklik öncesi:

15 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmez. 

Değişen Madde:

 

15 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yatırımlara ve elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmez.

Öncelikli Yatırım Konularına bent eklenmiştir.

Öncelikli  yatırım konusuna eklenen US 97 kodu:

 

US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngörme halatı vb.).

Yatırım tamamlama vizesi’nin 10.fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

Değişiklik öncesi:

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkim ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.

Değişen madde:

 

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkim ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır..

Aynı Karara ilişkin geçici maddeler eklenmiştir.

Eklenen geçici maddeler:

 

GEÇİCİ MADDE 16– 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyla süredesi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılır. Bu fıkra hükmü, geçici 14 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanabilir.

 

GEÇİCİ MADDE 17 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meyadana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında; 

 

a) Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilmemesi durumunda, faiz veya kar payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.

 

b) Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.

Aynı Kararın Ek-2B sayılı  ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerine karşılık gelen satırlara “6” sektör kodu eklenmiş ve aynı tablonun 9 numaralı dipnotunun (ğ) bendi yürülükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan madde:

(ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)

İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Yatırım Teşvik Belgesi kararına ulaşmak için tıklayınız.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.