Skip links

Proje Yönetimi

Teknopark

Teknokent içerisinde yer alan firmalara yenilikçi Ar-Ge inovasyon projeleri  Hazine ve Maliye Bakanlığınca desteklenir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Tanımı: TGB’ler, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımları çekmek üzere tasarlanmış alanlardır. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentler olarak da tanımlanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Girişimlere Sağlanan Teşvik Unsurları;

 • Vergiye tabi kazancın tespitinde indirim,
 • Kuluçka merkezinde yer alan girişimler için indirimli kira ücreti uygulaması,
 • Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası,
 • İthal eşya için vergi ve harç istisnaları,
 • Çalışan Gelir Vergisi Stopajı İstisnası,
 • SGK Primi İşveren Hissesinin yarısı oranında desteklenmesi,
 • Temel Bilimler alanlarında en az lisans derecesinde sahip personel istihdamına yönelik ücret desteği,
 • Yazılım satışında KDV istisnası,
 • Girişim sermayesi yatırımlarına vergisel teşvik,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personeli için TGB’lerde çalışma imkânı,
 • Üniversite öğretim üyeleri için TGB’lerde şirket kurma, ortak olma ve/veya yönetimlerinde görev alma imkânı,
 • Yabancı uyruklu personel çalıştırmada kolaylık,
 • Teknolojik ürün yatırım izni.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Girişimlere Sağlanan Muafiyetler;

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır
 • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dahildir.

 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır. Muafiyet kapsamında destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz.

 • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, işletmeci şirketin uygun bulması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.

 • 31 Aralık 2023 tarihine kadar SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilecek ürünler gümrük vergisinden, düzenlenecek evraklar ise damga vergisinden muaftır.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: