Skip links

Proje Yönetimi

TÜR Belgesi

TÜR Belgesi nedir?

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR), bir firmanın kamu desteği veya özkaynakları ile gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışması sonunda elde ettiği ürünler için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜBİTAK incelemesi (özkaynaklı projelerde) ile sahip olduğu belgedir.

TÜR Belgesi nerede kullanılır?

  • Kamu ihalelerinde iş bitirme belgesi yerine geçmektedir.
  • KOSGEB KOBİ – TEKNOYATIRIM (Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı) ve Ür-Ge Desteği kapsamında ön yeterliliklerden biridir.

TÜR Belgesi alabilmek için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

1-Kamu Desteği almış Ar-Ge projesi neticesinde geliştirilen ürünler için TÜR Belgesi alımı;

Projenin başarı ile tamamlandığını gösterir belge ve Yerli Malı Belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Ön inceleme sonrasında Bakanlık belgeyi düzenlenerek firmaya bildirimde bulunur.

2-Özkaynaklar ile geliştirilmiş  Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıkmış ürünler için TÜR Belgesi alımı;

Özkaynak ile gerçekleştirilen projenin içeriği ve Yerli Malı Belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Özkaynaklar ile gerçekleştirilen projenin Ar-Ge niteliği olup olmadığı Tübitak tarafından incelenir ve Ar-Ge niteliği taşıdığına kanaat getirilen ürün için Bakanlık belgeyi düzenleyerek firmaya bildirimde bulunur.

*TÜR Belgesi başvurusunda bulunabilmek için öncelikle ürüne ait Yerli Malı Belgesi alınması zorunludur.
*TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile kullanılabilmektedir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: