Skip links

Proje Yönetimi

TÜR Belgesi

TÜR Belgesi nedir?

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR), bir firmanın kamu desteği veya özkaynakları ile gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışması sonunda elde ettiği ürünler için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜBİTAK incelemesi (özkaynaklı projelerde) ile sahip olduğu belgedir.

TÜR Belgesi nerede kullanılır?

  • Kamu ihalelerinde iş bitirme belgesi yerine geçmektedir.
  • KOSGEB KOBİ – TEKNOYATIRIM (Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı) ve Ür-Ge Desteği kapsamında ön yeterliliklerden biridir.

TÜR Belgesi alabilmek için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

1-Kamu Desteği almış Ar-Ge projesi neticesinde geliştirilen ürünler için TÜR Belgesi alımı;

Projenin başarı ile tamamlandığını gösterir belge ve Yerli Malı Belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Ön inceleme sonrasında Bakanlık belgeyi düzenlenerek firmaya bildirimde bulunur.

2-Özkaynaklar ile geliştirilmiş  Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıkmış ürünler için TÜR Belgesi alımı;

Özkaynak ile gerçekleştirilen projenin içeriği ve Yerli Malı Belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Özkaynaklar ile gerçekleştirilen projenin Ar-Ge niteliği olup olmadığı Tübitak tarafından incelenir ve Ar-Ge niteliği taşıdığına kanaat getirilen ürün için Bakanlık belgeyi düzenleyerek firmaya bildirimde bulunur.

*TÜR Belgesi başvurusunda bulunabilmek için öncelikle ürüne ait Yerli Malı Belgesi alınması zorunludur.
*TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile kullanılabilmektedir.

En Son Yazımız