Skip links

İhracat Danışmanlığı & İhracat Destekleri

Sağlık Turizmi

Sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık tedavisi veya estetik cerrahi gibi amaçlarla başka ülkelere yapılan seyahatler sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. Medikal turizm, Spa-Wellness turizmi, Geriatri Turizmi gibi farklı amaçlara hizmet eden kollar bulunmaktadır. Ülkemiz son yıllarda Sağlık Turizmi alanında özellikle estetik ve saç ekimi konularında tüm dünyada merkez haline gelmiştir.

Arvensis Danışmanlık olarak Sağlık Turizmi Organizasyonlarınızın giderlerinin desteklenmesinde sizlere rehberlik ediyoruz.

Sağlık Kuruluşu, Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu, Spor Turizmi Şirket için;

Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri yıllık olarak;

 • Muayenehane ve poliklinikler için 4.809.000 TL, Spor turizmi için 2.404.000 TL, diğer yararlanıcılar için ise 12.023.000 TL,
 • Yurt dışı etkinlik katılımı etkinlik başına 601.000 TL, etkinliğin prestijli olması haline 1.202.000 TL,
 • Yurt içi etkinlik katılımı etkinlik başına 601.000 TL,
 • Ürün yerleştirme giderleri yıllık olarak 2.404.000 TL,
 • Acente komisyonu ise muayenehane ve poliklinikler için yıllık olarak 480.000 TL, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri için ise 2.404.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

*Şirketler 5 yıl boyunca destekten faydalanabileceklerdir.

*Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri ve Yurt dışı etkinlik katılımı için destek oranına %10 ilave edilecektir.

Sağlık Kuruluşu, Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu için;

 • Tescil ve koruma giderleri yıllık olarak 1.202.000 TL,
 • Pazara giriş belgeleri için belge başına 1.202.000 TL,
 • Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası yıllık olarak 4.809.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
 • İstihdam giderleri yıllık olarak muayenehane ve poliklinikler için 480.000 TL, diğer yararlanıcılar için 4.809.000 TL (21.6 bin/aylık/personel),
 • Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi yıllık olarak muayenehane ve poliklinikler için 480.000 TL, diğer yararlanıcılar için 1.923.000 TL,
 • Hasta yol giderleri yıllık olarak muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL, diğer yararlanıcılar için 12.023.000 TL (hasta başına 24.000TL),
 • Birim giderleri yıllık olarak birim başına muayenehane ve poliklinikler için 1.202.000 TL, diğer yararlanıcılar için 2.885.000 TL,
 • Yurt içi tanıtım/eğitim giderleri yılda en fazla 5 adet olmak üzere program başına 1.202.000 TL,

*Tescil ve Koruma giderlerine ilave %10 destek sağlanmaktadır.

*İklim ile ilgili olması şartıyla Pazara Giriş Belgeleri için %10 destek sağlamaktadır.

*Birim giderleri için ilave %10 destek sağlanmaktadır.

*Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası %70 oranında desteklenmektedir.

İş Birliği Kuruluşları Sağlık ve Spor Turizmi için;

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri yıllık olarak sağlık turizmi için 19.237.000 TL, spor turizmi için 2.404.000 TL,
 • Yurt dışı etkinlik katılımları etkinlik başına 601.000 TL, etkinliğin prestijli olması haline 1.202.000 TL,
 • Milli katılım organizasyonunu tanıtım etkinlik başına 2.885.000 TL,
 • Yurt içi etkinliklere katılım etkinlik başına 601.000 TL,
 • Ürün yerleştirme yıllık olarak 4.809.000 TL,
 • Sektörel Ticaret/Alım Heyeti yılda 5’er adet olmak üzere program başına 3.607.000 TL,
 • Sanal Fuar Organizasyonu yılda 5 adet olmak üzere faaliyet başına 1.923.000 TL,
 • Yarışma ve Etkinlik giderleri yılda bir kez olmak üzere etkinlik başına 4.809.000 TL,
 • Yurt İçi Tanıtım/Eğitim (Sağlık Turizmi için) yılda 5’er adet olmak üzere program başına 2.404.000 TL,
 • Birim (Sağlık Turizmi için) giderleri ülke başına 5 yıl ve azami 25 birim olmak üzere birim başına 2.885.000 TL,
 • Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması (Birlikler için) yıllık olarak 19.237.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: