Skip links

Yatırım Teşvik Belgesi

Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

Stratejik yatırımdan faydalanabilmek için;

  • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması
  • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
  • Katma değerin asgari %40 olması
  • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması gerekmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) Kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek UnsurlarıDestek Oran ve Süreleri*
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı (%)50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz veya Kar Payı Desteğiİç Kredi5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)
Döviz / Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar) Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl
KDV İadesi (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

* Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır

**TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: