Skip links

Proje Yönetimi

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi nedir?

Yerli Malı Belgesi, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak yalnızca yerli üreticilere verilen bir belgedir. Belgenin düzenlenmesi ve ürünlerin denetlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilirken başvuruda bulunan kurumun takibi için TOBB’un oluşturduğu otomasyon sistemi ile edinilen belgeler 6 aylık periyotlarla Bakanlığa iletilmektedir.

Firmanın üretim konusu fark etmeksizin tüm ürünleri için Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir.

Yerli Malı Belgesinin avantajları nelerdir?

  • KOSGEB desteklerinde, firmalar yerli ürün kullanırsa destek oranına %15 ilave sağlanır. (Bu nedenle yerli malı belgesine sahip ürünler tercih edilmektedir.)
  • %15 indirim hakkı sağladığı için Kamu ihalelerinde avantaj sağlar.

Yerli Malı Belgesinin alınması için gerekli şartlar nelerdir?

Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için;

  • Firmanın sahip olduğu Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması,
  • Tamamen Türkiye’de üretilmiş olması veya Türkiye’de elde edilmiş ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,
  • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.

* Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi,

Gıda ve tarım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için;

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi,
  • Tamamen Türkiye’de yetiştirilen/üretilen ürünler veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik veya eylemin Türkiye’de yapılmış olması,
  • Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi gereklidir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: