Skip links

Yatırım Teşvik Belgesi

Cazibe Merkezleri Programı

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamının canlandırılarak üretim, istihdam ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki illerin OSB’lerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları desteklenmektedir. (31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlar)

  • İmalat sanayi yatırımları için, OSB’de veya EB’de geçekleştirilmesi ve asgari 2 Milyon TL yatırım,
  • Çağrı Merkezi yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam,
  • Veri Merkezi yatırımları için asgari 5.000 m2 beyaz alan şartı aranmaktadır.
CMP DESTEKLERİDestek Oran ve Süreleri
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)(OSB’de 55)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği10 yıl (OSB’de 12 yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi7 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi2 Puan
Azami Tutar1,8 Milyon TL
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl
Enerji Desteği%30; azami 3 yıl, yatırım tutarının %25’i, 10 Milyon TL

En Son Yazımız