Skip links

Arvensis

Fizibilite Danışmanlığı

Fizibilite kavramı, kelime olarak “uygulanabilir” anlamını karşılamaktadır ve Fizibilite Çalışması, Fizibilite Raporu yapacağınız yatırımın ne kadar uygulanabilir, mümkün olduğunun araştırmasıdır.

Arvensis Danışmanlık, alanında uzman ekibiyle teknik ve mali açıdan çalışmalar yaparak yatırımınızın ne kadar uygulanabilir olduğunu inceler ve sizlere detaylı analizler sunar. Elde edilen Fizibilite Raporu ile firmalar, yatırımları için gerekli aksiyonları alır veya revizelerde bulunur. Bu nedenle Fizibilite Raporu yatırım öncesi en önemli hazırlıklardan biridir.

Fizibilite Raporu’nda İşletmenin Mevcut Durumu, Pazar Araştırması, Teknik Araştırma, Finansal Veriler gibi çeşitli başlıklar altında yatırımınız değerlendirilir ve kapsamlı bir Fizibilite Rapor’u sunulur. Ek olarak Fizibilite Raporu firmaya ve yatırıma özgü bir çalışma olduğundan firmanın/yatırımın durumuna göre farklı başlıklar içerebilir. Arvensis Danışmanlık bu konuda sizlere en uygun içeriği hazırlayacaktır.

Fizibilite raporu için en önemli çalışmalardan olan Yatay ve Dikey Analiz gibi analizleri de içeren temel başlıklara göz atacak olursak;

İşletmenin Mevcut Durumu

Fizibilite Raporu’nun amacına göre bu başlık altında işletmenizin tarihçesi, faaliyet alanları, ürünleri, çalışan bilgileri, daha önce yürütmüş olduğu projeleri gibi tanımlayıcı bilgileri derliyoruz.

Proje/Yatırımın Tanımı ve Kapsamı

Bu aşamada yapacağınız yatırım/projenin amacı, ürünün teknik özellikleri, uygulama süresi, alınması gereken izinler ve varsa bu süreçle ilgili bilgiler ve projenin/ yatırımın girdi ve çıktılarını inceliyoruz. Burada edineceğimiz bilgilere göre sosyo-ekonomik, ekonomik, finansal ve teknik analizleri gerçekleştiriyoruz.

Projenin/Yatırımın Arka Planı

Proje fikrinizin ortaya çıkışı, konuya dair çalışmaları inceledikten sonra Genel, sektörel veya bölgesel olarak projenizin;

  •  Bölgeye veya sektöre katkıları,
  • Sektörün veya bölgenin projeye katkıları,
  • Sektöre/ürüne dair politikalar gibi konular olmak üzere projenizi sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmesiniz sunuyoruz.

Pazar Analizi

Yatırıma konu ürünün yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırması, müşteri analizi, rakip bilgileri, ithalat ve ihracat bilgileri, ürüne dair gerçekleşecek tahmini talep, stratejiler belirlenir.

Satış ve Üretim Programı

Müşteri analizi, iş planı oluşturulması, reklam ve pazarlama faaliyetleri gibi aşamaları 5 yıla dağıtarak 5 yıllık bir satış programı tablosu oluşturuyoruz.

Yatırımınız için gerekli üretim faaliyetleri, (hammadde veya makine tedariği, üretim aşamaları vb.) yatırım planınıza uygun üretim süresi içerisinde planlanır.

Pazara giriş planı, fiyatlandırma, tanıtım, satış ve rekabet stratejileri belirlenir.

Proje Yeri/Uygulama Alanı

Yatırımın yapılacağı bölgenin fiziksel ve coğrafi özellikler, çevresel etkilere ilişkin değerlendirmeler yapılır.

Teknik Analiz ve Tasarım

Ürünün üretim teknolojisi ve çevresel etkileri, kapasite analizi, teknik tasarım, üretim hattı, iş akışı planlamaları yapılır ve belirlenir.

Proje Girdileri

Proje girdileri ve tutarları tespit edilir.

Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan kaynakları

İşletmenin organizasyon yapısı ve yönetimi, giderleri, insan gücü ihtiyacı ve tahmini giderleri belirlenir

Proje Yönetimi ve Uygulama Programı

Karar alma süreci, faaliyet-zaman planı oluşturulur.

İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri

Ürün fiyatlandırılması, işletme gelir-giderleri gibi tüm giderlerin tahmini bedelleri çıkarılır.

Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Göre Dağılımı

Yatırım, arazi bedeli, yazılım giderleri, sabit sermaye yatırımı, değişken giderler belirlenir.

Projenin Finansmanı

Finansman kaynakları, finansman maliyeti, finansman planı, finansal analiz, finansal tablolar ve likidite analizi, finansal tablolar (bilanço trend analizi, yatay analiz, dikey analiz), ekonomik analiz, maliyet etkinlik analizi gibi finansal ve ekonomik detaylı analiz tabloları oluşturulur.

En Son Yazımız