Skip links

Arvensis Blog

TÜR Belgesi Nedir? TÜR Belgesine İhtiyacım Var mı?

TÜR Belgesi Nedir?

Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleye teklif veren bir firmanın ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren İş Bitirme/Deneyim belgesi sunması istenebilmektedir.

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR Belgesi); İhalelerde iş bitirme/deneyim belgesi yerine geçmekte ve iş bitirme belgesinin olmadığı durumlarda işletmeler TÜR Belgesini kullanabilmektedir.

Kamu ihalelerine katılıyorsanız ve iş bitirme belgeniz yoksa TÜR belgesi başvurusunda bulunmanız sizler için avantajlı olacaktır.

TÜR Belgesi Alabilmek için Hangi Koşulları Sağlamalıyım?

Kamu Desteği almış ya da Özkaynaklar ile geliştirilmiş Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıkmış ürünler için TÜR Belgesine başvuruda bulunabilmektesiniz. TÜR belgesi başvurusunda bulunabilmek için ürüne ait Yerli Malı Belgesi almak zorunludur.

Kamu Desteği almış Ar-Ge projesi neticesinde geliştirilen ürünler için TÜR Belgesi alımı;
Projenin başarı ile tamamlandığını gösterir belge ve Yerli Malı Belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Ön inceleme sonrasında Bakanlık belgeyi düzenlenerek firmaya bildirimde bulunur.

Özkaynaklar ile geliştirilmiş  Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıkmış ürünler için TÜR Belgesi alımı;
Özkaynak ile gerçekleştirilen projenin içeriği ve Yerli Malı Belgesi ile başvuru gerçekleştirilir. Özkaynaklar ile gerçekleştirilen projenin Ar-Ge niteliği olup olmadığı Tübitak tarafından incelenir ve Ar-Ge niteliği taşıdığına kanaat getirilen ürün için Bakanlık belgeyi düzenleyerek firmaya bildirimde bulunur.

TÜR Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenebilmekte ve ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 5(beş) yıl süre ile kullanılabilmektedir.

TÜR Belgesi alımıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.