Skip links

Arvensis Duyurular

KOSGEB Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Proje Teklif Çağrısı 1

KOSGEB yayınlamış olduğu Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Destekleneceğini Duyurmuştur.

Proje Teklif Çağrısının Amacı

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. 

Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Program Özet Bilgileri

Proje Başvuru Tarihi 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024
Destek Üst Limiti14.000.000 (Geri Ödemeli)
Destek Oranı *%60
Proje SüresiEn az 8- En fazla 12 aydır.
Erken ÖdemeKurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50'sine kadar.
ÖlçekKüçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler başvuru yapabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.

Destek Oranı *

  • Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde destek oranı %80 olarak uygulanır.
  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde destek oranı %90 olarak uygulanır.

*İşyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmeler için.

Desteklenecek Proje Gideri

Desteklenecek Proje Gider GrubuDestek Üst Limiti
Makine, Teçhizat Gideri14.000.000 TL'yi aşmamak üzere

Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır.
Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

Destek için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır.

Geri Ödeme Süreleri

Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

 

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
   45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
   46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
   47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)
   60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
   61 – Telekomünikasyon
   62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
   63 – Bilgi hizmet faaliyetleri
4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
   70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
   71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
   72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
   73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,
   74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
   95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
   96 – Diğer hizmet faaliyetleri.


 Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.