Skip links

TÜBİTAK

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

Programın amacı nedir?

Bu program ile Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru ve tescil sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve Türkiye menşeli patent sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Programa kimler başvurabilir?

TÜRKPATENT veya WIPO’ ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları başvuru yapabilirler.

Uluslararası Patent Destekleri

PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteği için sadece PCT kapsamında WIPO’ya yapılan uluslararası patent başvurularında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilmesi durumunda yer alan patentler hibe destek ve ödüllerden faydalanılabilir. PD-200 desteği TÜRKPATENT’e başvuru esnasında yapılmaktadır.

PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğinden faydalanmak için PD-200 Uluslararası Patent Başvuru Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır. Aynı şekilde PD-202 Uluslararası Patent Ödülü Desteğinden faydalanmak için PD-201 Uluslararası Patent İnceleme Desteğine başvurmak şartı bulunmaktadır

Başvuru sınırı var mı?

Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.

Destek türleri nelerdir?

  • Uluslararası Patent Başvuru Desteği

WIPO tarafından ilan edilen başvuru ve araştırma ücreti Uluslararası Patent Başvuru Desteğinde, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’in seçilmesi durumunda aşağıdaki şartları aşmamak kaydıyla araştırma ücretinin tamamı, aksi durumda %50’si karşılanır.

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti 2023 yılı için 1386,47 TL’dir.

TÜRKPATENT Araştırma raporu düzenlenmesi bedeli 884,75 TL’dir. 1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin Araştırma Raporu düzenlenmesi ücreti 1.810,17 TL’dir.

  • Uluslararası İnceleme Raporu Desteği

USPTO : 15.000 TL
EPO: 15.000 TL
JPO: 30.000 TL
CNIPA: 15.000 TL
KIPO: 15.000 TL
TÜRKPATENT Ön İnceleme Raporu: WIPO tarafından ilan edilen inceleme ücreti.

  • Uluslararası Patent Tescil Ödülü

20.000 TL (EPO, JPO, USPTO, KIPO, CNIPA tarafından tescil edilen her bir patent için)

En Son Yazımız