Skip links

Girişimcilik Destekleri

İş Planı Ödülü Destek Programı

Programın amacı nedir?

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Destek oranı ne kadardır?

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Destek süresi ne kadardır?

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Bu destek hangi yarışmaları kapsar?

İş Planı Ödülü Yarışması,

  • İşbirliği yapılan yükseköğretim kurumu tarafından örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir ders olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında yapılan ve KOSGEB tarafından uygun bulunan yarışmalar,
  • Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenerek KOSGEB tarafından uygun bulunan ödüllü/ödülsüz yarışmalar, 
  • Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerinin millileştirilerek yerli teknolojilerin doğması, büyümesi ve dünya pazarına açılmaları kapsamında yapılan ve KOSGEB tarafından uygun bulunan ödüllü/ödülsüz ulusal ve uluslararası yarışmalar, 

KOSGEB tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar şeklinde gerçekleştirilir.

Başvuru koşulları nelerdir?

Eğer işletme başvuru yapıyorsa;

  • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
  • İş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlerin girişimci olması durumunda jüri karar tarihi/yarışma sonuç tarihi itibariyle 24 ay içerisinde işletmesini kurmuş olması gerekir.
  • İş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlerin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde işletmesi olması durumunda; bu işletme, jüri karar tarihi/yarışma sonuç tarihi itibariyle en fazla 24 ay önce kurulmuş olmalıdır.
  • İş planı ödülü yarışmasında dereceye giren iş planı/iş modeli/iş fikri konusu ile kurulu/kurulacak olan işletmenin vergi levhasında yer alan ana faaliyeti uyumlu olmalıdır.
  • İş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlerin kuracakları/mevcut işletmelerindeki ortaklık payı, İş Planı Ödülü Destek Programı İşletme Başvuru Formu ile başvuru yaptığı tarih itibariyle en az yüzde %50 olmalıdır. Dereceye girenlerin destek programı süresinde ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

Ödül almaya hak kazanan girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.


İş Planı Ödülü Yarışma Türü
Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen1. 25.000TL
2. 20.000TL
3. 15.000TL
Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında gerçekleştirilenİlk 3 için toplamda 100.000 TL'ye kadar
Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen100.000 TL'ye kadar
KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülüİlk 3 için toplamda 10.000 TL'ye kadar

En Son Yazımız