Skip links

Arvensis Duyurular

Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı KOSGEB'den Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Programı ile 250.000 TL'ye Kadar Destek!

Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Program Başvuru Şartları

– Ön Başvuru sürecini geçmiş olması,

– Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi statüsünde olması,

– KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)’nde kayıtlı ve aktif durumda olması,

– KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması,

– Destek programından Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geneleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren, sahibine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtma kartı verilen veya sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan işletmeler olması gerekmektedir.

Program Başvuru Tarihleri

Ön Başvuru Süreci: 24/06/2022 – 22/07/2022

Destek Programı Başvuru Süreci: 15/08/2022 – 02/09/2022

Destek Unsurları

Kuruluş Desteği

5.000,00 TL

İşletme ve Yetiştirme Desteği      Personel için prim gün sayıları doğrultusunda 5.000,00 TL’den 50.000,00 TL’ye kadar.

Makine ve Teçhizat Desteği          50.000 TL

Tanıtım ve Pazarlama Desteği     E-ticaret siteleri, dijital reklam/tanıtım giderleri, web sayfası tasarım ve tanıtım filmi gibi giderler için 45.000 TL

Destek şartları

Kuruluş Desteği

Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır.

1.İşletme ve Yetiştirme Desteği

  • Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten,
  • İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş,
  • Tam zamanlı olarak çalışan,
  • 1981 yılı ve sonrası doğumlu personel için destek sağlanır.

2.Makine ve Teçhizat Desteği

  • Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden,
  • Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir.
  • Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Destek Oranı;

Kuruluş desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

İşletme ve yetiştirme desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Makine ve teçhizat desteği için destek oranı %75’tir. Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Tanıtım ve pazarlama desteği için destek oranı %75’tir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız!

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.