Skip links

Arvensis Blog

İşletmenizi Yurt Dışı Pazara Açmak İstemez misiniz?

İşletmenizi yurt dışı pazara açmak ve ihracat kapasitenizi arttırmak istemez misiniz? Hem de bunu KOSGEB’den hibe alarak gerçekleştirebileceğinizi söylesek. Cevabınız evet ise KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı tam da size göre. Peki, “Yurtdışı Pazar Programı nedir?, Bu destekten nasıl yararlanırım?, Programa başvuru koşulları nelerdir?” diyorsanız bu yazımız sizin için.

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı Nedir?

Programın amacı;  ülkelerin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Destekten Yararalnma Koşulları Nelerdir?

  1. İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilmektedir.
  2. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekmektedir.
  3. İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir.
  4. İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.
  5. İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekmektedir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

Destek Unsurları Nelerdir?

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Detsek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı: %70 Geri Ödemesiz %30 Geri Ödemeli

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Giderin Adı

Gidere Air Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri

90.000

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım Giderleri

50.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test/ Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

Destekten Nasıl Yaralanabilirim?

Desteğe başvurmak ve destek ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.