Skip links

İhracat Destekleri

Yurt İçi Fuar Destekleri

Programın Amacı Nedir?

➤Bu programın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Programın Kapsamı Nedir?

➤Bu program kapsamındaki desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcı şirketler yararlandırılır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

➤Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

Destek Unsurları Nedir?

➤ Şirketler:

Yurt içi fuar katılımcısının stant kiralama bedeli ve stant yapımına ilişkin harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa ve sandalyeye ilişkin harcamaları %50 oranında ve fuar başına 222,472 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için destek alabilmektedir.

Destekten faydalanabilmesi için asgari 9 metrekare genişliğinde stant ile katılım sağlanması zorunludur.

➤ Fuar Organizatörleri:

Yurt içi fuar organizatörlerinin; yurt içi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere;

a) Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans ve toplantı,

b) Reklam panoları ile bina, durak ve araçlarda giydirme yöntemiyle gerçekleştirilecek tanıtımlar ile yurt içi fuara ilişkin duyuru ve davet,

c) Videowall ve multivizyon gösterileri,

ç) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,

d) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama,

e) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 9 metrekareyi geçmemek üzere info stant katılımları,

f) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları destek kapsamındadır.

Yurtiçi Tanıtım için destek üst limiti 1,396,634 TL ‘dir.

Hangi Fuarlar Destek Kapsamındadır?

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde;

  • Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
  • Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
  • Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,
  • Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
  • Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,
  • Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir.
  • Yukarıdaki 6 şarttan en az 4’ünü taşıyan fuarlar Bakanlıkça destek kapsamına alınmaktadır.

 

İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmaz.

En Son Yazımız