Skip links

İhracat Destekleri

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Programın Amacı Nedir?

Satın alınan/alınacak şirketin başvuru sahibi şirkete uluslararasılaşma, ihracat artışı, yurt dışı marka bilinirliliğinin geliştirilmesi, yurt dışı pazar payının artırılması, Türkiye’ye teknoloji transferi sağlanması başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Program kapsamında yurt dışında yerleşik şirketlerin/ markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında desteklenmektedir.

*Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

Destek oranı ve üst limiti nedir?

Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler %50 oranında 8.387.533 TL,

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderler %50 oranında 20.971.151 TL,

Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri %50 oranında 83.887.695 TL,

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri %50 oranında 125.831.542 TL desteklenmektedir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirketlerin Alımı;

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirketlerin alımında şirket değerleme raporu sunulması zorunludur. Değerleme raporu Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan TURQUALITY® yönetim danışmanlığı firmaları veya,

a) ISO 10668, International Valuation Standards Council-IVSC tarafından ortaya konulan uluslararası standartlar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 21/500 sayılı Kararı uyarınca ilan edilmiş olan “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” çerçevesinde faaliyet gösteren,

b) Şirket değerlemeye ilişkin uluslararası ve yerel düzeyde danışmanlık tecrübesine ve farklı ülkelerdeki uygulamalar konusunda bilgi birikimine sahip olan,

c) Finansal, ticari, hukuki ve yönetim danışmanlığı verecek departmanları bulunan

ç) Fiilen ve kesintisiz olarak en az 5 yıldır faaliyette bulunan,

d) Raporu hazırlayacak danışmanları, şirket değerlemeye yönelik en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olan danışmanlık firmaları tarafından hazırlanmalıdır.

İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket değerleme raporunun aşağıdaki hususları içermesi gerekir.

  • Şirket değerlemesinde kullanılan yöntem ve yöntemin kullanılış nedeni,
  • İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirketin piyasa değeri,
  • İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirketin mevcut finansal durumu/karlılığı,
  • İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirketin iş modeli, personel, tedarikçi ve müşteri yapısı

Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı;

Satın alınan/alınacak markanın başvuru sahibi şirkete uluslararasılaşma, ihracat artışı, yurt dışı marka bilinirliliğinin geliştirilmesi, yurt dışı pazar payının artırılması, Türkiye’ye teknoloji transferi sağlanması başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlamasına dair hususlar açısından değerlendirir.

Bir şirket en fazla 3 marka için kredi faiz desteğinden yararlanabilir.

Marka Değerleme Raporu Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan TURQUALITY® yönetim danışmanlığı firmaları veya,

a) ISO 10668, International Valuation Standards Council-IVSC tarafından ortaya konulan uluslararası standartlar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.04.2019 tarihli ve 21/500 sayılı Kararı uyarınca ilan edilmiş olan “Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” çerçevesinde faaliyet gösteren,

b) Marka değerlemeye ilişkin uluslararası ve yerel düzeyde danışmanlık tecrübesine ve farklı ülkelerdeki uygulamalar konusunda bilgi birikimine sahip olan,

c) Finansal, ticari, hukuki ve yönetim danışmanlığı verecek departmanları bulunan,

ç) Fiilen ve kesintisiz olarak en az 5 yıldır faaliyette bulunan,

d) Raporu hazırlayacak danışmanları, marka değerlemeye yönelik en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olan danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Marka Değerleme Raporunun aşağıdaki hususları içermesi gerekir;

  • Marka değerlemesinde kullanılan yöntem ve yöntemin kullanılış nedeni,
  • Markası satın alınacak şirketin piyasa değeri ve münhasıran marka değeri,
  • Markası satın alınacak şirketin mevcut finansal durumu/karlılığı,
  • çMarkası satın alınacak şirketin iş modeli, personel, tedarikçi ve müşteri yapısı hakkında detaylı bilgi.

En Son Yazımız