Skip links

İhracat Destekleri

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Programın Amacı Nedir?

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı geliştirmesi amacıyla alacakları danışmanlık ve ihracat raporu giderlerinin desteklenmesidir.

Destek Oranı ve Destek Üst Limiti Nedir?

Alınacak rapor ve danışmanlık giderleri %50 oranında ve proje başına 557.726 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenmektedir.

Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Şirketlerin Taşıması Gereken Kriterler

a) Yönetim Danışmanı olarak destek kapsamında alınmış olması

     veya

b) Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır faaliyette olması,

c) Bünyesinde en az 5 danışman bulunması,

ç) Bünyesindeki ihracat planını hazırlayacak danışmanların, ihracata yönelik en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması,

d) En az 50 firmaya ve/veya kurum/kuruluşa yönelik birebir ya da bir proje dahilinde ihracat danışmanlığı hizmeti vermiş olduğunu faturalarla ve sözleşmelerle kanıtlayan yeminli mali müşavirden onaylı belgeyi sağlaması, gerekmektedir.

İhracat Raporunda Yer Alması Gereken Analizler Nelerdir?

1.Şirket Mevcut Durum Analizi

  • Şirket Mevcut Durum Analizi
  • Değer Zinciri Analizi
  • Rekabet Analizi

2.Hedef Pazar Analizi
3.Pazarlama Stratejisi
4.Markalaşma Stratejisi
5.E İhracat
6.Uygulama Planı (5 Yıllık)

En Son Yazımız