Skip links

İhracat Destekleri

Exımbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı İle Cırr Arasındaki Farkın Desteklenmesi Ve Exımbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Programın Amacı nedir?

Bu destek ile 2023 yılı İhracat Stratejisi çerçevesinde, ihracatçılarımızın ve ülkemizin yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanmıştır.

Programın kapsamı nedir?

Bu destekten Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank) yararlandırılır.

Destek unsurları, oranları ve üst limitleri nedir?

Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurtiçi ve/veya yurtdışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir. 

İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında % 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 36.199.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
 

Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği

Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı % 50 oranında ve yıllık en fazla 180.995.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

En Son Yazımız