Skip links

Arvensis Blog

FİZİBİLİTE RAPORU NEDİR?

Bir yatırım planınız var ancak nereden başlayacağınıza karar veremiyor musunuz? Yatırım yerini doğru seçtim mi? Yatırımın geri dönüş süresi ne kadar? Yatırımın bütçesi ne kadar olmalı? Satışını planladığım ürün/ hizmete yönelik mevcut pazar payı ne kadar? Rakiplerim ile aynı pazarda rekabet edebilir miyim? sorularına yanıt mı arıyorsunuz? Fizibilite çalışması ile tüm bu sorularınıza cevap bulabileceğinizi söylesek. Öyleyse “Fizibilite Nedir? Neden Gereklidir?” gelin birlikte inceleyelim.

Fizibilite Nedir?

Fizibilite; yapılması planlanan bir yatırımın ya da projenin teknik ve mali açıdan uygulanabilirliğini sorgulamak amacıyla yapılan bir ön değerlendirme çalışmasıdır. Fizibilite ile yatırımın başarı durumu, karlılığı, başabaş noktaları gibi birçok sayısal veri ortaya koyulmakta aynı zamanda oluşabilecek riskler ve bu risklerin değerlendirilmesi yapılarak çözüm yolları bulunması hedeflenmektedir

Fizibilite ile planlanan yatırımın finansal ve teknik açıdan uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği değerlendirilmektedir. Yapılacak çalışma ile projenin riskleri, finansal maliyetleri, teknik zorlukları, ekonomik faydaları, çevresel-sosyal-yasal etkisi belirlenmektedir.

Fizibilite çalışmasının gereklilikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Yatırımın finansal olarak uygun olup olmadığını belirlemek için,
 • Yatırımın tüm yönlerden uygulanabilirliğini değerlendirme için,
 • Yatırımın karlı olup olmadığını belirlemek için,
 • Yatırım süresince oluşabilecek riskleri önceden görmek ve önlem alabilmek için,
 • Ürün/hizmetin satışı için mevcut bir pazar olup olmadığını belirlemek için,
 • Rakip analizleri gerçekleştirmek ve pazarda ne kadar başarı sağlanabileceğini ön görmek için gerekmektedir.

Yapılacak yatırıma yönelik öncelikle iş fikrinin oluşması gerekmektedir. Proje fikir aşamasından sonra uygulanabilirliğini mali ve teknik açıdan görmek amacıyla fizibilite çalışması yapılmalıdır.

 • Şirkete İlişkin Bilgiler
 • Yatırıma/Projeye İlişkin Bilgiler
 • Projenin Arka Planı (Sosyo-Ekonomik Durumu)
 • Pazar Analizi (Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Pazar Araştırması, Talep Tahminleri, Hedef Kitle, Müşteri Analizi, Müşteri Beklenti ve İhtiyaçları, Rakiplere İlişkin Bilgiler)
 • Proje Uygulama Alanının İncelenmesi
 • Teknik Analiz (Ürün ve Girdi Analizi, Üretim Teknolojisinin İncelenmesi, Kapasite Analizleri)
 • Proje Girdileri Analizi (hammadde ve yardımcı madde ihtiyacı, girdi fiyatları, tam kapasitede işletme gelir ve giderleri, işletme sermaye ihtiyacı)
 • Ekonomik Analiz (Sektör Analizi, Firma Analizi, Üretim-Satış Tahminleri, Ekonomik Çıktı Analizi)
 • Finansal Tabloların Analizi ve Likidite Analizi
 • Mali ve karlılık Analizleri (Finansman İhtiyaçları, Gelir Giderler, Maliyet Tablosu, İç Verimlilik, Net Bugünkü Değer, Geri Ödeme Süresi)
 • Etki Analizi

Fizibilite çalışması ile projenin hayata geçirilebilirliği, ne kadar maliyetli olacağı, yatırımın ne kadar sürede hayata geçirilebileceği, kar marjları, projenin çevreye etkisi, yasal standartları değerlendirilmiş olacaktır. Bu sonuçlar çerçevesinde firma yatırıma  başlayıp başlamayacağına karar verecektir.

 

Fizibilite raporu için danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız iletişim butonunda yer alan telefon bilgisinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.