Skip links

Arvensis Blog

2021 Yılında Yatırım Teşvik Belgesi Almak Size Ne Kazandıracak?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik:

1-Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları artacaktır;

-1’inci ve 2’nci bölgelerde; Asgari 1.000.000,00 (birmilyon) Türk lirası,
-3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölgelerde; Asgari 500.000,00 (beşyüzbin) Türk lirası olması gerekir.
Avantajları: Daha düşük yatırım tutarı öngörüsü ile belge sahibi olabilirsiniz.

2-Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar artacaktır:

Teşvik belgenizi 2021 yılında alırsanız:
-1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde; asgari 500.000,00 (beşyüzbin) Türk lirası,
-5’inci ve 6’ncı bölgelerde ise asgari 300.000,00 (üçyüzbin) Türk lirası olması gerekir.

Teşvik belgenizi 2022 yılı ve sonrasında alırsanız:
-1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde; asgari 750.000,00 (yediyüzellibin) Türk lirası,
-5’inci ve 6’ncı bölgelerde ise asgari 500.000,00 (beşyüzbin) Türk lirası olması gerekir.
Avantajları: Yatırım teşvik belgeniz kapsamında, Finansal Leasing işlemlerinizi daha düşük bütçe ile gerçekleştirebilirsiniz.

3-Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların oranı azalacaktır:

Teşvik belgenizi 2021 yılında alırsanız:
Yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %50’sini (yüzde ellisini) aşamaz.

Teşvik belgenizi 2022 yılı ve sonrasında alırsanız:
Yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların oranı (marka, lisans, know-how vb.), teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini (yüzde yirmibeşini) aşamaz.

Blog yazımızda belirtilen bölgelerin detaylarını öğrenmek için “Yatırım teşvik belgesi kapsamında, 4.bölge olarak değerlendirilmenin avantajları nelerdir? “ isimli blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.