Skip links

Arvensis Blog

Yeni mezun bir personel için KOSGEB tarafından 100.000 TL’ye kadar destek alabileceğinizi biliyor muydunuz?

KOSGEB: İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında, KOBİ’lere “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” ile yeni istihdam ettiği personele destek vermekte ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

  • Destek üst limiti: 100.000 TL’dir. İşletmeniz teknoparkta faaliyet gösteriyor veya Ar-Ge/Tasarım merkezi belgeniz var ise desteğin üst limiti: 150.000 TL’dir.
  • Destek oranı: %60’dır.
  • Destek türü: Hibe
    *Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

İstihdam edeceğiniz personel için bu destekten faydalanabilir misiniz?

Soru – Cevap niteliğinde hazırladığımız yazımızda işletmenizin bu destekten faydalanıp, faydalanamayacağını kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

İşletmenizin KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için “KOBİ” ölçeğinde olmalıdır.

Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 500 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ sınıfındadır.

Evet, bu destekten faydalanabilmeniz için işletmenizin KOSGEB tarafından yayımlanan “Öncelikli Teknoloji Alanları” tablosunda yer alması ve orta yüksek, yüksek teknoloji alanlarında yer alan konularda faaliyet göstermesi gerekmektedir.

İlgili tabloya ulaşmak için bu linki tıklayabilirsiniz.

NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Bölüm 62-Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler Sektöründe (62.02 Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri Hariç) veya Bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu destekten faydalanabilmektedir.

Nace Rev 2 kodlarına ulaşmak için bu linki tıklayabilirsiniz.

KOSGEB / İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru yapmalı ve başvurunuz onaylandıktan sonra desteğe konu olan personeli istihdam etmelisiniz.

*Program başlatılmadan personel istihdam edilir ise, yeni personelin işe giriş tarihleri program süresi içerisinde olmayacağı için destekten faydalanamazsınız.

Hayır, destek programı kapsamında yeni istihdam edilen personele destek verilmektedir.

Evet, mesleki ve/veya teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri, ön lisans/lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan personele destek verilir.

Desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Üst limiti geçmemek koşulu ile personelin eğitim durumu yükseldikçe alınacak destek de artmaktadır. Şöyle ki; personelin destek tutarı hesaplanırken öğrenim durumu katsayısına göre çarpım yapılır ve destek üst limiti hesaplanır. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; mesleki ve/veya teknik lise öğrencileri için 1,25, ön lisans/lisans öğrencileri ve mesleki ve/veya teknik lise mezunları için 1,5, iki yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,75, lisans mezunları için 2, yüksek lisans mezunları için 2,25, doktora mezunları için 2,5 olarak uygulanır.

Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.

İlk ödeme talebinde nitelikli elemanın işletmede işe giriş tarihindeki öğrenim durumu esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın öğrencilik ve mezuniyet durumunda değişiklik olması halinde yeni öğrenim durumu katsayısı uygulanır.

Evet, desteğe konu olan personelin sadece işletmenizde sigortalı olması gerekmektedir.

Evet, desteğe konu olan personel, 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya staj gibi zorunlu sigortalılık durumları hariç en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir. Özetle, KOSGEB bu destek programı ile yeni mezun personellerin iş hayatına adapte edilmesini önceliklendirmiştir.

Program süresi içerisinde, destek üst limitleri dahilinde en fazla 4 personel için destek alabilirsiniz.

Hayır, başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.

İşletmenizin büyümesinde, Arvensis Danışmanlık olarak sizlere eşlik etmekten memnuniyet duyarız. Aklınıza takılan her hususta bizleri arayabilir, uzman ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.