Skip links

Arvensis Duyurular

YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ BAŞVURULARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 26 Kasım 2023 Tarihli, 32381 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yayımlanan tebliğ ile Yatırım Projelerine Yönelik Finansman Desteği/Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı sağlanacağı duyurulmuştur. 

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi/Finansmanı Programı’ndan yararlanmak üzere Teknoloji/Strateji Puanı’nın belirlenmesini talep eden yatırımcılar için başvurular, 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren Bakanlık tarafından uygulamaya alınacak elektronik portal üzerinden alınacaktır. 

Başvuru Aşamaları

Başvurular, ön koşul değerlendirmesine tabi tutulacak ön başvuru ve ön koşulu sağlayan yatırımcılar için kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır.

Başvuru işlemleri elektronik portal üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Başvuru yapılabilmesi için E-TUYS yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yetki süresi devam eden firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek yoktur.

Kimler Başvurabilir?

1-Sadece Türkiye’de yerleşik şirketler başvuruda bulunabilecektir.

2-Aşağıdaki maddelerde sıralanan niteliklerden en az birine sahip yatırımcılar tarafından başvuru yapılabilir:

a) Stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki desteklerden yararlananlar,

b) Stratejik Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip bir ürünün üretilmesi ve/veya Teknoloji Alanları Listesi’nde yer alan bir teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olanlar.

NOT: (b) bendi kapsamında yer alan yatırımcılar için ilgili projeye yönelik olarak halihazırda düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olmak esastır. Bununla birlikte, yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki desteklerden yararlanma imkânı bulunmayan yatırımcılar için ilgili projeye yönelik halihazırda düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi olmadan başvuru yapılabilmesi mümkündür.

3-Başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarı) 1 Milyar TL’den az olamaz.

Diğer Hususlar

  • Bir yatırımcı en fazla 3 farklı başvuru yapabilir.
  • Aynı içerikle başka bir başvuru yapılması durumunda mükerrer başvuru reddedilir.
  • Finansman Programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilir.

📌Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı, Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak %30 ile %15 aralığında belirlenecektir.

 

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.