Skip links

Arvensis Duyurular

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Çağrı Kapsamı

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir.  TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır. Bununla birlikte kuruluşların kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir.

Çağrıya tescil tarihi 2 yıl ve üzerinde olan (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç) KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapabilecektir. 

Bütçe Üst Limiti Nedir?

Mikro/Küçük Ölçekli Firmalar 7.500.000 TL

Orta Ölçekli Firmalar 12.000.000 TL

Büyük Ölçekli Firmalar 22.500.000 TL

Proje Süresi Nedir?

Proje süresi 24 aydır. 

Destek Oranı Nedir?

Sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır.

Öz Kaynak Katılım OranıGeri Ödemeli Destek Oranı
BÜYÜK%30%70
KOBİ%20%80
Deprem Bölgesi KOBİ%10%90

Geri Ödeme Nasıl Olacak?

Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır. Geri ödemeler yılda 2 taksit. Geri Ödeme süresi en fazla 4 yıldır.

Proje sözleşmesi ve geri ödemeli destek sözleşmesi imzalandıktan sonra teminat verilmesi gerekmektedir. Geri ödemeli destek tutarının %50’si kadar teminat alınır.

  • Proje sonunda yapılacak değerlendirmeye göre projenin başarı ile tamamlandığının tespiti durumunda nihai geri ödeme tutarının bir kısmı hibeye dönüştürülecektir.
GERİ ÖDEMELİ DESTEK TUTARINA UYGULANACAK ORANLAR
Temel OranlarBaşarı Koşullarının Sağlanması Halinde
Geri ödemeli destek tutarının hibeye dönüşme oranıTÜBİTAK’a yapılacak ödemeGeri ödemeli destek tutarının hibeye dönüşme oranıTÜBİTAK’a yapılacak ödeme
BÜYÜK50%50%70%30%
KOBİ60%40%80%20%

Projenin Başarıyla Tamamlanma Koşulları Nelerdir?

Aşağıdaki maddelerden en az birinin proje sonunda karşılanmış olması gerekir.

YDG 1: Üretim birimi başına elektrik tüketiminde azalma (en az %10)

YDG 2: Üretim birimi başına su tüketiminde azalma (en az %10)

YDG 3: Geri dönüştürülemeyen atık miktarında azalma (en az %10)

YDG 4: Yenilikçi yeşil teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi

Desteklenen Giderler Nelerdir?

  1. Personel giderleri
  2. Seyahat giderleri
  3. Danışmanlık giderleri
  4. Hizmet alımı giderleri
  5. Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
  6. Malzeme ve sarf giderleri
Çağrı Açılış8 Aralık 2023
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt29 Ocak 2024
Çağrı Kapanış Tarihi31 Ocak 2024

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.