Skip links

Arvensis Blog

TÜBİTAK / TEYDEB Destek Programları Nasıl mı Oluyor?

TÜBİTAK / TEYDEB Destek Programları kapsamında yürüttüğünüz veya yeni dönemlerde başvurmayı düşündüğünüz bir projeniz mi var?

TÜBİTAK / TEYDEB Destek programları kapsamında yürüttüğünüz veya yeni dönemlerde başvurmayı düşündüğünüz bir projeniz mi var?

Cevabınız evet ise: TÜBİTAK’ın TEYDEB programları için yayımladığı son değişiklikleri gelin beraber inceleyelim, hangi değişiklikler sizler için önemli analiz edelim.

Cevabınız hayır ise: Diğer blog yazılarımızı okumaya sizleri davet ediyoruz.😊

1.Değişiklik: Rapor gönderim (mali + teknik rapor) süresi 2 Ay’a indirilmiştir.

1501, 1507, 1509 ve 1511 programlarında;

 • 30 Eylül 2023 tarihinde gönderilecek olan 2023/1 dönem raporları en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar,
 • 31 Mart 2024 tarihinde gönderilecek olan 2023/2 dönem raporları da en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderilecektir.

1515 ve Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında desteklenen projelerde de proje sözleşmesi veya çağrı duyurusunda 3 ay olarak belirtilen süreler 2 ay olarak dikkate alınacaktır.

*Bu değişiklik 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2.Değişiklik: Desteklenen projelerde destek oranının hesabında kuruluşun proje başvuru tarihindeki ölçeği dikkate alınacak ve proje destek süresince destek oranı sabit kalacaktır.

 • 1501-1507 destek programları için bu değişiklik önemli değildir. Bu programlarda destek oranı sabit olup, %75’tir.

*Bu değişiklik 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

3.Değişiklik: 5746 sayılı Kanun kapsamında yararlanılmamış teşvik ve desteğin yararlanılmış gibi hesaplanarak düşürülme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu değişiklik sonrası kuruluşlar projede çalışan personel için yararlandıkları destek ve teşvikleri maliyetlerden düşürecek, yararlanmadıkları destek ve teşvikleri ise yararlanmış gibi düşürmeyeceklerdir.

 • Bu hususu projelerinizin mali raporunu hazırlayan uzmanlar, raporlarınızı tasdik eden Müşavir ve insan kaynakları biriminiz ile paylaşmanız faydalı olacaktır.
 • TÜBİTAK/TEYDEB programlarında onaylı projeniz var ve rapor hazırlıkları için uzman arayışındaysanız hemen iletişim kutusundan bizlerle iletişime geçebilir ve aklınıza takılan her hususu danışabilirsiniz. 😊

*Bu değişiklik 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

4.Değişiklik: Mükerrer teşvik ve desteği önlemek için düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme sonucu, diğer kamu kurum ve kuruluşların mevzuatında kamu kaynaklı desteklerden yararlanılamayacağı yönünde hüküm bulunması halinde aynı proje ya da gider için kuruluşlar TÜBİTAK’tan destek talep edemeyecektir.

 • Destek programları kapsamında beyan ettiğiniz ve onaylattığınız giderleri satın almadan önce her destek programının ayrı ayrı güncel mevzuatlarını kontrol etmeniz bu açıdan çok faydalı olacaktır.
 • Bir örnek; Yatırım Teşvik Belgeniz var ise aynı gideri hem Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında hem de TÜBİTAK’a beyan edemezsiniz. 

*Bu değişiklik 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

5.Değişiklik: Mikro işletme sınıfında olmayan kuruluş ortaklarının maliyetleri desteklenmeyecektir.

 • KOBİ Yönetmeliği çerçevesinde mikro işletme sınıfında olan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri desteklenecek, ancak mikro işletme sınıfında olmayan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri desteklenmeyecektir.

*Bu değişiklik 1 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılan proje başvurularına uygulanacaktır.

6.Değişiklik: Personel maliyetlerinin TÜBİTAK’a sunulmasında dikkate alınacak çalışma süreleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

 • Aynı kuruluşta veya farklı kuruluşlarda çalışan ve projede görev alan personel için aylık olarak TÜBİTAK’a en fazla 30 günlük maliyet beyan edilebilecektir. TÜBİTAK’ın farklı birimleri tarafından desteklenen projelerde beyan edilen çalışma süreleri toplamı 30 günü geçemeyecektir.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak birden fazla işverende sigortalı olan personelin, proje sahibi kuruluş dışındaki aylık toplam prim gün sayısının 30 günü geçmesi durumunda ilgili personel için TÜBİTAK’a maliyet beyan edilemeyecektir.

 Örneğin

PersonelA Şirketi (4/a) *Proje Sahibi KuruluşB Şirketi (4/a)TÜBİTAK'a Beyan Edilebilecek Süre
A30 Gün-30 Gün
B15 Gün-15 Gün
C30 Gün20 Gün10 Gün
D10 Gün30 GünMaliyet beyan edilemez.

7.Değişiklik: Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu elektronik ortamda alınabilecektir.  Ayrıca proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerle ilgili gider formları da elektronik ortamda hazırlanarak elektronik imzalı olarak TÜBİTAK’a gönderilecektir.

 • TÜBİTAK, gider formlarının elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınması ile ilgili duyuruyu daha sonra paylaşacağını bildirdi. Duyuru paylaşıldığında web sitemizin “duyurular” bölümünde paylaşacağız, takipte kalınız. 😊

8.Değişiklik: Mali raporlar elektronik ortamda muhafaza edilebilecektir. .

 • TÜBİTAK bu değişikliğin/rapor muhafazasının ayrıntılarını da daha sonra paylaşacağını bildirdi. Duyuru paylaşıldığında web sitemizin “duyurular” bölümünde paylaşacağız, takipte kalınız. 😊

9.Değişiklik: Destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretleri desteklenecektir. Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu gönderim süresi proje destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretine ilişkin belge tarihi, mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme tarihi veya öncesine ait olması şartıyla, proje destek bitiş tarihinden sonra düzenlenmiş olsa dahi destek kapsamına alınacaktır.

 • Onaylı projeniz var ise raporlarınızı tasdik eden müşaviriniz ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

10.Değişiklik: TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında yer alan bazı destek üst limitlerinde daha önce yapılan artışların yürürlük tarihi değiştirildi.

 • 8/11/2022 tarihinde “TEYDEB Destek Programlarında Destek Limitleri Artırıldı” başlığı ile yayımlanan duyuruda yeni limitlerin 3 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında uygulanacağı belirtilmektedir. Paydaşlardan gelen talep doğrultusunda destek limitleri 3 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmesi imzalanan projelere de uygulanacaktır. 

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

*Bu değişiklik 3 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmesi imzalanan projelerde uygulanacaktır.

11.Değişiklik: Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında desteklenen projelerde mali müşavirlik ücretleri de desteklenecektir.

 • Bu değişiklik; 1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması, 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı, 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı programlarını kapsamaktadır.

12.Değişiklik: Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversitelerinin desteklenen projelerinde çalışan süreli sözleşmeli personel üst sınırı güncellenmiştir.

 • Bu değişiklik; 1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması, 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı, 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı programlarını kapsamaktadır.

Detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan, memnuniyet duyarız.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.