Skip links

Arvensis Blog

TÜBİTAK 1501 VE 1507 Destek Programları

Sizlere bu yazımızda: 2023/2. Dönem çağrıları açılan, “KOBİ” sınıfında yer alan firmalara %75 oranında “hibe” fonu sağlayan TÜBİTAK destek programlarından;

➤1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

➤1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

bilgilerini aktaracağız.

Ar-Ge fikriniz var ve projenize fon arayışındaysanız, bu bilgiler sizin için çok kıymetli olabilir. 😊

1507 destek programının çağrı takvimi:

Çağrı açılış tarihi: 21.08.2023

Kuruluş bazlı ön kayıt tarihi: 16.10.2023

Çağrı kapanış tarihi: 18.10.2023

1501 destek programının çağrı takvimi:

Çağrı açılış tarihi: 21.08.2023

Kuruluş bazlı ön kayır tarihi: 30.10.2023

Çağrı kapanış tarihi: 01.11.2023

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) nedir?

İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir.

Ar-Ge faaliyeti nedir?

Sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetler ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler bütünüdür.

Ar-Ge projesi nedir?

Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projelerdir.

Programlar hakkında özet bilgiler ise şu şekildedir:

➤Proje süresi:

1501 – Bu dönem yayımlanan çağrı ile proje süresi maksimum 24 ay olarak belirlenmiştir.

1507 – Maksimum 18 ay’dır.

➤Proje destek oranı:

Her 2 program için de %75 hibe olarak destek verilmektedir.

➤Proje bütçesi üst limiti:

1501 – Üst limit bulunmamaktadır.

1507 – Maksimum 2.400.000 TL

➤Desteklenen gider kalemleri:

Personel giderleri,

Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

Malzeme ve sarf giderleri,

Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. 

*Aynı çağrı döneminde maksimum 2 proje sunulabilir.

➤Proje değerlendirme kriterleri:

Projelerin değerlendirilmesi 3 temel kriterlere göre gerçekleştirilir.

  1. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü.
  2. Proje planının ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu.
  3. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.