Skip links

Arvensis Duyurular

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Proje Teklif Çağrısı 2

KOSGEB yayınlamış olduğu Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Destekleneceğini duyurmuştur.

Proje Teklif Çağrısının Amacı

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması amaçlanmaktadır.

Program Özet Bilgileri

Proje Başvuru Tarihi 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024
Destek Üst Limiti4.000.000 (Geri Ödemeli)
Destek Oranı *%70
Proje SüresiEn az 8- En fazla 12 aydır.
Erken ÖdemeKurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50'sine kadar.
ÖlçekKüçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler başvuru yapabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.

Destek Oranı *

  • Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde destek oranı %80 olarak uygulanır.
  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde destek oranı %90 olarak uygulanır.

*İşyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmeler için.

Uygun Proje Konusu

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:
• İşletmeler;
    ✓    Enerji verimliliği;
    ✓    Su verimliliği;
    ✓    Hammadde verimliliği;
    ✓    Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;
    ✓    Endüstriyel simbiyoz;
    ✓    Döngüsel ekonomi
konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir

Desteklenecek Proje Gideri

1. Personel Giderleri                                               500.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 2 yeni personel

Personel giderleri desteğinin her bir personel için aylık üst limiti brüt asgari ücretin 2 katıdır. 

2. Makine,Teçhizat Giderleri                              3.500.000 TL’yi aşmamak üzere

Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır.
Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

3. Yazılım Giderleri                                                 500.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.

Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

4. Hizmet Alım Giderleri                                       500.000 TL’ye kadar geri ödemeli

  • Eğitim giderleri
  • Test ve analiz giderleri
  • Belgelendirme giderleri
  • Danışmanlık giderleri

Destek için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır.

 

Geri Ödeme Süreleri

Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

 

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 

1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
   45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
   46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
   47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)
   60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
   61 – Telekomünikasyon
   62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
   63 – Bilgi hizmet faaliyetleri
4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
   70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
   71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
   72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
   73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,
   74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
   95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
   96 – Diğer hizmet faaliyetleri.


 Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

 

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.