Skip links

Arvensis Duyurular

YATIRIM PROJELERİNİN STRATEJİK ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 26 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete’de “Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yayımlanan tebliğ ile Yatırım Projelerine Yönelik Finansman Desteği sağlanacağı,  başvuru sürecine ilişkin değerlendirme ve izleme süreçleri duyurulmuştur. 

Başvuru Süreci:

Stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile Hamle Programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da Stratejik Öncelikli Ürün Listesi (Ek.1) veya Teknoloji Alanları Listesi (Ek.2) kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından başvuru yapılabilecektir.

Finansman Programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru gerçekleştirecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak görüş yazısı ile birlikte aracı bankaya finansman başvurusu yapılabilecektir.

Başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartı aranmaktadır.

Başvurular bakanlık tarafından geliştirilen portal üzerinden elektronik ortamdan alınacaktır. 

Finansman Programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacaktır.

Değerlendirme Süreci

Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular Teknik Komite tarafından puanlanarak başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulacaktır.

Teknik Komite, değerlendirmeye aldığı projeleri; Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formunda yer alan kriterler üzerinden puanlandıracaktır. 

Bakanlığın yatırımcılara yaptığı Teknik Komite değerlendirme bildirimi yatırımcıların başvurdukları Finansman Programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak ve Finansman Programını düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmayacaktır.

Bakanlık hangi Finansman Programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan edecektir.

Finansman Programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecektir.

İzleme Süreci: 

Bakanlık, uygulamanın sonuçlarını izlemek üzere, yatırımcıdan yatırımına ilişkin bilgi talep edebilecektir.

Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan süre ve sıklıkta toplanarak uygulamanın süreç ve sonuçlarını değerlendirecektir.

İlgili resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

EK.1, EK.2 ve değerlendirme kriterlerine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.