Skip links

TÜBİTAK

1711 - Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı

Programın amacı nedir?

Bu destek modelinde, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsündeki şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir.

Kimler başvurabilir?

Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleri ve üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ya da kamu araştırma merkezleri/enstitüleri olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli sermaye şirketi olabilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Başvuru koşulları nelerdir?

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşlar olarak Yapay zekâ üzerine çalışan en az bir KOBİ ölçeğinde sermaye şirketi ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü oluşturacakları konsorsiyum ile başvuru yapacaktır. Başvuruyu Müşteri kuruluş yürütücü olarak yapacaktır.

Proje süresi ve bütçesi nedir?

Proje süresi en fazla 24 aydır ve proje bütçesi çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

Desteklenen gider kalemleri nelerdir?

Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşlar için;

a-) Sermaye Şirketleri

 • Personel Giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Genel gider desteği (%20) Bu destek yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.

b-) Üniversite/Araştırma Merkezleri

 • Personel giderleri
 • Bursiyer giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Kurum Hissesi (Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinin 95. maddesinin on bir, on iki ve on üçüncü fıkralarına göre tespit edilen oranda)

Destek oranı nedir?

Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun kendisi karşılamış olur.

Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun kendisi karşılamış olur.

*Destek oranı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür. TÜBİTAK dönemlerde beyan edilen harcamaları değerlendirir ve “kabul edilen harcama tutarını” belirler. Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise bu tutarının %20’sini; Müşteri Kuruluş KOBİ ise bu tutarın %10’unu karşılar. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak verir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: