Skip links

TÜBİTAK

1707 - Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Çağrının konusu nedir?

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.

Çağrıya kimler başvurabilir?

Çağrıya yalnızca sermaye şirketleri başvuru yapabilir ve bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. (Projede birden fazla Tedarikçi Kuruluş olabilir.) Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.

Çağrılı bir programdır ve TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar çağrı sürekli başvuruya açıktır.

Proje süresi nedir?

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Destek oranı ve proje bütçesi nedir?

Proje bütçesi en fazla 5.000.000 TL’dir.

Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için; Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK tarafından kabul edilen harcama tutarının %40’ı Tedarikçi Kuruluşa TÜBİTAK tarafından hibe destek olarak verilecektir.

BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında projelerde ise TÜBİTAK desteği %50 olacaktır.

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısıkapsamında BİGG ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı.  Müşteri Kuruluşlar ile 1512-BiGG Programı ya da Teknogirişim Sermayesi Desteği alan kuruluşlar arasında ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayabilecek BİGG desteği almış girişimcilerin faaliyet alanlarına buradan, Teknogirişim Sermayesi Desteği alan girişimcilerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

BİGG veya Teknogirişim Sermayesi almış Tedarikçi Kuruluşlar için üst limit 200.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %10’u olacak şekilde genel gider desteği verilecektir.

 

Desteklenen gider kalemleri nelerdir?

  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri (Proje personeline ait proje kapsamındaki uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri)
  • Danışmanlık giderleri
  • Hizmet alımı giderleri
  • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
  • Malzeme ve sarf giderleri
  • Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri

En Son Yazımız