Skip links

TÜBİTAK

1613 - Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı

Programın amacı nedir?

Bu çağrı ile Teknoloji Transfer Ofislerine Pazar fırsatı farkındalığı, fikri hak stratejisi, iş geliştirme, araştırma sonuçlarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi konularında katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu faaliyetleri yürütebilecek yeni Teknoloji Transferi Personelleri istihdam etmek ve bünyelerinde çalışan TTP’lerin sürekliliğini sağlamaları teşvik edilmektedir.

Proje süresi ve bütçe üst sınırı nedir?

24 aylık proje süresinde sunulabilecek proje bütçesi üst sınırı şu şekilde hesaplanır;

 • Personel giderleri=24 x 6 x Başvuru tarihindeki brüt asgari ücret = A
 • Hizmet alımı giderleri=A x %5 = B
 • Genel giderler= (A+B) x %5 = C
 • Proje bütçesi üst sınırı = A + B + C

Başvuru koşulları nelerdir?

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları adına aşağıdaki sıralanan kuruluşlar bu çağrıya başvuru yapabilir.
 • Yükseköğretim kurumu bünyesinde teknoloji transferi faaliyetlerinin yürütüldüğü birim.
 • 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketi.
 • Yükseköğretim kurumunun ortağı olduğu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesindeki birim veya Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket.
 • 6550 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişilik kazanan araştırma altyapıları bu çağrıya başvuru yapabilir.

 

TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılına kadar Çağrı sürekli başvuruya açıktır. Aşağıda belirtilen zaman aralıklarında proje önerileri gruplandırılarak panel yönetimi ile değerlendirilecektir.

DönemZaman Aralığı
11 Ocak – 28 Şubat
21 Mart – 30 Nisan
31 Mayıs – 30 Haziran
41 Temmuz – 31 Ağustos
51 Eylül – 31 Ekim
61 Kasım – 31 Aralık

Desteklenen giderler nelerdir?

 • Personel giderleri: 1 adet TTP’ye ait personel giderleri destek kapsamında değerlendirilecektir. Bu kapsamdaki TTP, proje süresince kesintisiz ve tam zamanlı olarak istihdam edilmelidir. TTP için proje bütçesine dahil edilen personel maliyeti, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 4 katından az olamaz ve 6 katını geçemez.
 • Hizmet alımı giderleri: Proje kapsamında istihdam edilen personelin mevcut yetkinliklerini geliştirmesi ve yeni yetkinlikler kazanması için eğitim hizmeti alınabilir. Bu kapsamda alınacak eğitim hizmeti giderlerinin toplamı 50.000 TL’yi aşamaz.
 • Genel giderler: bütçe kalemleri toplamının %10’unu geçmeyecek biçimde genel gider desteği talep edilebilir. İzleme aşamasında, dönemsel olarak destek kapsamına alınan personel gideri ve hizmet alımı tutarlarının %10’u kadar genel gider, destek kapsamına ilave edilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: