Skip links

TÜBİTAK

1612 - BİGG - 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı

Programın amacı nedir?

2012 yılından itibaren TÜBİTAK, BiGG Programı kapsamında girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları AR-GE potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan süreçleri desteklemektedir.

TÜBİTAK’ın “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı” ile yürütülen Uygulayıcı Kuruluş modelinde, sektörel ve bölgesel iş birlikleri önceliklendirilmektedir. Girişimcilik ekosisteminde etkin rol alan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinin yanı sıra finans kurumlarının, özel sektörün ve araştırma altyapılarının da girişimcilere destek olmak üzere, iş birliğine dayanan yenilikçi modeller geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Bankaların, fonların ve yatırımcı ağlarının hızlandırma sürecine dahil olması ile girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaşması ve BiGG desteği ile kurulan işletmelerin büyüme potansiyellerinin hızla hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrı ile belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar, BiGG Programı kapsamında açılan çağrılarda belirtilen tematik alanlarda girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetlerinin verilmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin BiGG Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve 2023-2025 döneminde BiGG Programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaktır.

2023-2025 döneminde Uygulayıcı Kuruluş olarak faaliyet gösteren kuruluşlar için tıklayınız.

Destek kapsamı ve süresi nedir?

Çağrı sonucunda belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlara destek süresi boyunca çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre ödül desteği sağlanacaktır. Ödül destek tutarları ortaklı başvurularda yüksek olan tutarlar üzerinden hesaplanacaktır.

Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir.

Kimler Başvurabilir?

Çağrıya,

 • Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
 • 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan Araştırma Altyapıları (AA),
 • Kanunla kurulmuş vakıflar,
 • Girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması düzenleyerek iş fikri değerlendirme süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri
 • Kamu araştırma merkez ve enstitüleri başvuru yapabilmektedir.

Başvuru yapacak kuruluşların;

 • İş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteği,
 • Hızlandırıcı faaliyetlerinde teknik danışman desteği,
 • Tanıtım ve yaygınlaştırma,
 • Ön kuluçka faaliyetleri için ek finansman,
 • İş birliği ağlarına erişim,
 • Finansman kaynaklarına erişim sağlamak amacıyla büyük ölçekli firmalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile iş birliği yapmaları önerilmektedir.

Desteklenen giderler nelerdir?

 • Personel giderleri
 • Proje teşvik ikramiyesi
 • Bursiyer giderleri
 • Hizmet alımları (yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri
 • Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri (proje ekibinin ve katılımcıların yol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargo ve iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb. giderler)
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.
 • Genel giderler, proje faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, malzeme ve sarf vb. giderlere karşılık projenin destek kapsamına alınan bütçesinin en fazla %15’ine isabet eden tutar olup, üst sınır çağrı duyurusunda belirtilir. Proje özel hesabına aktarılan genel gider tutarı, Kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek bu Uygulama Esaslarında belirtilen kapsamda Kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır. Genel giderlere ilişkin harcama ve giderler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: