Skip links

TÜBİTAK

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Programın amacı nedir?

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

– Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
– Bilimsel yorumların yapılması,
– Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
– Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Öncelikli alanlar Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık’tır.

Destek süresi ne kadardır?

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi 5 yıldır, bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla 5yıl daha uzatılabilir.

Destek oranı ve destek üst limit ne kadardır?

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Bir takvim yılındaki destek tutarı on üç (13) milyon TL’yi geçemez.

Başvuru tarihleri ne zamandır?

Program sürekli başvuruya açıktır.

Desteklenen gider kalemleri nelerdir?

  • Personel Giderleri
  • Danışmanlık ve Eğitim Giderleri
  • Genel Giderler

Başvuru yapabilecek kuruluşlar kimlerdir?

  • Programa başvuru süreci Ana kuruluşun TEYDEB’e niyet beyanında bulunmasıyla başlar. TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun son üç (3) yıl içerisinden herhangi bir yıldaki net satışının ve aynı yıl için Ar-Ge harcamasının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırın üzerinde olması gerekir.
  • Ana kuruluş ya da kuruluş programa başvuru yapabilir. Kuruluşun başvuru yapması durumunda ana kuruluşun verileri dikkate alınır.
  • Ana kuruluşun konsolide mali tablolarının olmaması durumunda bağımsız denetçi onaylı mali tablo başvuru ekinde TÜBİTAK’a gönderilir. Ayrıca ana kuruluşun mali tablolarında toplam Ar-Ge giderlerinin gözükmemesi durumunda TÜBİTAK tarafından bağımsız denetçi onaylı olarak Ar-Ge giderlerine ilişkin rapor talep edilir.
  • Projenin kabulü durumunda sözleşme, TÜBİTAK ile kuruluş arasında imzalanır. Ana kuruluş (Niyet beyanında bulunma şartlarını sağlayan Türkiye ya da yurtdışında yerleşik sermaye şirketi) Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi ise, kendisi de TÜBİTAK ile sözleşme imzalayarak bu uygulama esaslarında belirtilen kuruluşun tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olabilir.
  • Kuruluş tek başına veya yurt dışından ya da Türkiye’den ortak bulmak suretiyle başvuru yapabilir.
  • Programa başvuru süreci Ana kuruluşun TEYDEB’e niyet beyanında (niyet beyanı hazırlama kılavuzu linki verilecek) bulunmasıyla başlar. TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun son üç (3) yıldan herhangi birindeki Ar-Ge harcamasını 15 milyon TL ve üzerinde olması gerekir. (2022 yılı için geçerli tutardır. Koşulda belirtilen Ar-Ge harcaması tutarı bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında her yılın Ocak ayında artırılır.)
  • Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: