Skip links

TÜBİTAK

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje Pazarı nedir?

Proje pazarları,

– Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
– Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
– Arz edilen proje iş birliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

Projenin amacı nedir?

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Sağlanan desteğin miktarı nedir?

Proje Pazarları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenecek etkinlikler için TÜBİTAK tarafından sağlanacak destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir.

Etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı 90.000 TL,

Etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda hibe destek tutarı 130.000 TL’dir.

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?

– Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
– Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,
– Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

Bu programa kimler başvurabilir ve başvuru tarihleri nedir?

Desek talep başvuruları bir ön yazı ile etkinlik tarihinden en az iki ay önce “TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı”na yapılması gerekir. Başvurular sürekli olarak açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK’a yapılabilir.

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

– Sanayi Odası,
– Ticaret Odası,
– Ticaret Ve Sanayi Odası,
– İhracatçı Birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: