Skip links

KOBİ Finansman Destek Programı

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Programın amacı nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zaiyatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/kar payı masraflarına katkı sağlamaktır.

Destek programının süresi, üst limiti ve oranı nedir?

  • Destek programının süresi işletme için 3 yıldır.
  • Destek programı kapsamında desteğe konu finansal kiralamanın, azami ilk 6 (altı) ayı ödemesiz dönem olmak üzere vadesi azami 36 (otuzaltı) aydır.
  • Destek programı kapsamında finansal kiralama faiz/kâr payı masrafları için işletmeye geri ödemesiz olarak 750.000 (yediyüzellibin) TL’ye kadar destek sağlanır.
  • Destek programı kapsamında işletmeye sağlanacak destek oranı, azami 10 (on) destek puan oranıdır.
  • Destek programı kapsamında en fazla 10 (on) adet soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite desteklenecek olup bu ürünlerden en fazla 2 (iki) adedi soğuk hava ünitesi olabilecektir.

Bu programdan yararlanma koşulları nelerdir?

  • Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • Bu destek programından, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve/veya meyve taşımacılığı yapan işletmeler ve lojistik firmaları yararlanabilir.
  • Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
  • İşletme destek programı süresi içerisinde destek üst limiti ile soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite için belirlenen adedi aşmadan birden fazla finansal kiralama sözleşmesi yaparak desteği kullanabilir.

Destek unsurları nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına azami 10 puana kadar üst limiti 750.000 TL destek sağlanacaktır.

En Son Yazımız