Skip links

KOBİ Finansman Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri

Programın amacı nedir?

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

Kredi faiz desteğinden yararlanacaklar kimlerdir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve Programda tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir.

İşletmeler bu destekten ne kadar yararlanabilir?

İşletmeler, Kredi Faiz Desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle yararlanabilir. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla kullanabilir.

Destek unsurları nelerdir?

Banka tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir.

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından belirlenir.

Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler en yüksek limite sahip işletme türü limitlerinden yararlanır. İşletmenin, kredi başvurusu esnasında, yeni bir işletme türüne geçtiğine ilişkin bir belge sunması ve KOSGEB tarafından onaylanması halinde sunduğu belge kapsamında yeni bir işletme türünde yer alır.
Bu durum daha önce başlayan 3 yıllık program süresini uzatmaz.

Kredi Faiz Desteği geri ödemesiz olarak uygulanır.

KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile taban puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İşletme TürüKredi TürüKredi Üst LimitiDestek PuanıAzami Kredi Vadesi
Girişimci İşletmeler*İşletme Kredisi50.0001018 Ay
Makine Teçhizat Kredisi36 Ay
KOSGEB Girişimcileriİşletme Kredisi300.000336 Ay
Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler (Finansal Kiralama)Makine Teçhizat Kredisi2.500.0001236 Ay
Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmelerİşletme Kredisi2.500.0001236 Ay
Acil Destek Kredisiİşletme KredisiDestek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenir.36 Ay

*Girişimci İşletme için kredi üst limiti, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: