Skip links

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararsılaşma Destekleri

Yurt Dışı Pazar Destek

Programın amacı nedir?

Bu programın amacı;

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Bu programdan yararlanma koşulları nelerdir?

 • Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Programdan kaç kere faydalanabilir?

İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Proje süresi nedir?

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 aydır.

Destek üst limit ve destek oranı ne kadardır?

Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 
210.000.-TL’si geri ödemesiz, 
90.000.-TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL’dir.

 

Proje kapsamında verilecek desteğin oranı;
Personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır.

Desteklenecek proje giderleri nelerdir?

Program kapsamında, aşağıda belirtilen giderlere Kurul kararı doğrultusunda geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak destek verilir.

Gider GrubuGider AdıGidere Ait Destek Üst Limiti (TL)
Personel GiderleriPersonel Giderleri90.000
Teçhizat- Donanım GiderleriDonanım Giderleri50.000
YazılımYazılım Giderleri50.000
Hizmet AlımıTanıtım Giderleri80.000
Hizmet AlımıYurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri150.000
Hizmet AlımıTest / Analiz ve Belgelendirme Giderleri*100.000
Hizmet AlımıDiğer Hizmet Alım Giderleri100.000

*Her bir gidere ait destek üst limiti: 20.000 TL

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: