Skip links

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararsılaşma Destekleri

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı

Programın amacı nedir?

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işlemlerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması amacıyla, işletmelerin uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarının desteklenmesidir.

Başvuru koşulları nelerdir?

Başvuru sahibinin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine başvurusu yapması ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması gereklidir.

Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.

İşletmeler bir programı tamamladıktan sonra yeni bir destek programı başvurusu yapabilir ancak aynı anda sadece bir destek programı desteklenir.

Bu destek programından işletmeler en fazla üç kez faydalanabilir.

Destek programı kapsamında start-up ve scale-up türündeki teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetler yürüten, hızlı büyüme potansiyeline sahip, destek programı başvuru tarihi itibari ile en fazla 10 yaşındaki işletmelere destek verilir.

Start-up türündeki işletmeler için;

Fikir aşamasında veya demo olarak geliştirilmiş bir ürünün olması,

En fazla 5 yaşında işletme olması,

En az 1 çalışanı olması,

Büyüme ve/veya yatrım odaklı olarak hızlandırıcı programına katılma hedefi olması gerekir.

Scale-up türündeki işletmeler için;

Hızlandırıcı programına konu ürünün geliştirilmiş olması,

En fazla 10 yaşında işletme olması,

En az 7 çalışanı olması,

Son mali yıl verilerine göre en az 3.000.000 TL net satış hasılatı olması

Büyüme, yatırım ve/veya yeni Pazar bulma odaklı hızlandırıcı programına katılma hedefi olması gerekir.

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Aylık İhtiyaç Desteği – 33.000 ABD Doları (Gidiş-Dönüş Ulaşım Giderleri – Avrupa Kıtası için 500 ABD Doları, Diğer Kıtalar için 1.000 ABD Doları, Konaklama Giderleri Aylık – 1.000 ABD Doları, Günlük Harcama Giderleri Aylık 1.500 ABD Doları, Danışmanlık Giderleri – 1.000 ABD Doları)

Katılım Desteği – 17.000 ABD Doları (Hızlandırıcı  Ofis Gideri Kirası Katkısı, Eğitim Gideri Katkısı, Danışmanlık Gideri Katkısı, Mentörlük Gideri Katkısı, Organizasyon Gideri Katkısı)

Personel Desteği – 25.000 ABD Doları (Gidiş-Dönüş Ulaşım Giderleri – 500 ABD Doları, Aylık Konaklama Giderleri 1.000 ABD Doları, Günlük Harcama Giderleri Aylık 1.000 ABD Doları)

Program kapsamında verilen desteklerin üst limitleri ve destek oranları nedir?

Aylık İhtiyaç Desteği33.000 ABD Doları
Katılım Desteği17.000 ABD Doları
Personel Desteği*25.000 ABD Doları

*Personel desteği kapsamına düzenleyici kuruluşun en fazla 2 personeli için destek verilebilir. Organizasyon kapsamında hızlandırıcı programına katılım sağlayan işletme sayısı beş ve daha fazla olması durumunda düzenleyici kuruluşun bir personeli için; katılım sağlayan işletme sayısı beşten fazla olması durumunda ise düzenleyici kuruluşun iki personeli için personel desteği verilebilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: