Skip links

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararsılaşma Destekleri

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

Programın amacı nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli strateji oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmektir.

Bu programdan yararlanma koşulları nelerdir?

  • Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • Elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 (on) Ton Eşdeğer Petrol (TEP)’den 100 (yüz) TEP’e kadar olan işletmeler yararlanabilir.
  • Enerji etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 100 (yüz) TEP’ten 1000 (bin) TEP’e kadar olan işletmeler yararlanabilir.

Programdan kaç kere faydalanabilir?

İşletme bu destekten en fazla 1 (bir) defa yararlanabilir.

Desteklenecek proje giderleri nelerdir?

  • Elektrik motorları etüt hizmeti
  • Elektrik motorları değişim giderleri desteği
  • Enerji etüt hizmeti desteği
  • Verimlilik artırıcı giderler desteği

*İşletmeler elektrik motorları etüt hizmeti desteği veya enerji etüt hizmeti desteğinin yalnızca birinden faydalanabilir.

Destek üst limit ve destek oranı ne kadardır?

Destek UnsuruDestek TutarıDestek Oranı
Elektrik Motorları Etüt Hizmeti DesteğiEnerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 5.000 TL,100%
Enerji tüketimi 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 10.000 TL.
Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği*Enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 200.000 TL,75%
Enerji tüketimi 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 400.000 TL.
Enerji Etüt Hizmeti Desteği30.000 TL75%
Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği*900.000 TL50%

*Bu destek kapsamında alınacak motorların Yerli Malı Belgesi’ne sahip olması gerekir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: