Skip links

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararsılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın amacı nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Başvuru koşulları nelerdir?

 •  Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 •  İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Destek programının süresi ne kadardır?

Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır.
İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. 

Program kapsamındaki destekler nelerdir?

Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yurt İçi Fuar Desteği
 2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 3. Sanayide Nitelikli Elemen Desteği
 4. Tasarım Desteği
 5. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 6. Belgelendirme Desteği
 7. Test ve Analiz Desteği
 8. Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
 9. Bağımsız Değerlendirme Desteği
 10. Model Fabrika Desteği
 11. Teknik Danışmanlık Desteği
 12. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği
 13. Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği
 14. Yalın Dönüşüm Desteği
 15. Afet Dönemi İşletme Desteği*
 16. Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği*

*Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemeli desteklerdir.  

Program kapsamında verilen desteklerin, üst limitleri ve destek oranları nedir?

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI
Yurt İçi Fuar Desteği100.00060%
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*90.000
Sanayide Nitelikli Eleman Desteği**150.000
Tasarım Desteği75.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***100.000
Belgelendirme Desteği****300.000
Test ve Analiz Desteği****300.000
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği*****80.000
Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000
Model Fabrika Desteği100.000
Teknik Danışmanlık Desteği******50.000
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği20.000100%
Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği300.00060%
Yalın Dönüşüm Desteği*******200.000100%
Afet Dönemi İşletme Desteği75.000100%
Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği1.000.000100%

(*) – KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. – KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcısı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.

(**) – Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. -Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.

(****) – TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir. -TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir. – Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.

(******)Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

(*******) Yalın dönüşüm desteği kapsamında alınacak Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti ve Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti %80 (seksen) oranında, Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti ise %100 (yüz) oranında desteklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: