Skip links

İŞGEM - TEKMER

TEKMER Destek Programı

Programın amacı nedir?

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

TEKMER Nedir?

TEKMER; Bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci ve işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.

Programdan Yaralanma Koşulları Nelerdir?

  • Destek programı kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için işletici kuruluşun; Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı limited şirket veya anonim şirket statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • Bu destek programından TEKMER yalnızca bir kez faydalanabilir.
  • Destek programından yararlanmak için KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış olması gerekir.

Proje Süresi Ne Kadardır ve kaç kez faydalanılabilir?

Destek programının süresi, taahhütnamenin işletici kuruluş tarafından KBS üzerinden onaylanıp evrak kaydına alındığı tarihten itibaren beş yıldı ve işletmeler yalnızca bir kez faydalanabilir.

Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

  • Mobilya ve Donanım Desteği 2.000.000 geri ödemesiz
  • Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği 2.000.000 geri ödemesiz, 2.000.000 geri ödemeli
  • Personel Giderleri Desteği, 3.000.000 geri ödemesiz
  • Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği 1.000.000 geri ödemesiz

Destek Üst Limiti ve Oranı Ne Kadardır?

Destek programı kapsamında destek oranı %75 olarak uygulanır.

Mobilya ve Donanım Desteği2.000.000 TL – Geri Ödemesiz
Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği*2.000.000 TL – Geri Ödemesiz
2.000.000 TL – Geri Ödemeli
Personel Giderleri Desteği3.000.000 TL – Geri Ödemesiz
Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği1.000.000 Tl – Geri Ödemesiz

*Destekleme kararı verilen makine-teçhizat ve yazılım Yerli Malı Belgesi’ne sahip ise destek oranına %15 ilave edilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: