Skip links

İŞGEM - TEKMER

İŞGEM Destek Programı

İŞGEM Nedir?

İŞGEM; Belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada ve İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen konulardaki iş fikirlerine sahip girişimcilerin işletmelere dönüşmesi ve işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla işletilen yapıdır.  

Programın amacı nedir?

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Destek süresi ne kadardır?

Destek programının süresi, taahhütnamenin işletici kuruluş tarafından KBS üzerinden onaylanıp evrak kaydına alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Destek programından İŞGEM veya TEKMER yalnızca bir kez faydalanabilir.

Destek programından yararlanma koşulları nelerdir?

– Destek programı kapsamındaki desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in belirlediği kriterler dâhilinde İŞGEM veya TEKMER adı kullanma hakkı tanınmış olması gereklidir.
– İşletici kuruluşun programdan yararlanabilmesi için KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif ve veri tabanındaki bilgilerinin güncel olması gerekir.

Program kapsamında desteklenecek giderler nelerdir?

Destek programı kapsamında işletici kuruluşa;

  • Mobilya ve donanım desteği
  • Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği
  • Personel giderleri desteği
  • Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği sağlanır.

Destek unsurları, üst limitleri ve oranları nedir?

Destek programı kapsamında destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır.

Mobilya ve Donanım Desteği300.000 TL – Geri Ödemesiz
Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği*500.000 TL – Geri Ödemesiz
1.000.000 TL – Geri Ödemeli
Personel Giderleri Desteği1.000.000 TL – Geri Ödemesiz
Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği1.000.000 TL - Geri Ödemesiz

*Destekleme kararı verilen makine-teçhizat ve yazılım Yerli Malı Belgesi’ne sahip ise destek oranına %15 ilave edilir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: