Skip links

Girişimcilik Destekleri

İleri Girişimci Destek Programı

Programın amacı nedir?

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

*Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Başvuru şartları nelerdir?

  • Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
  • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
  • İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
  • İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alan işletme; diğer şartları karşılamak koşuluyla, sahip veya ortaklarının girişimcilik eğitimine katılım şartı aranmaksızın, İŞGEM’de veya TEKMER’de kurulmuş olması şartıyla destek programına başvurabilir.
  • Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
  • İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
  • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
  • Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.Proje süresi ne kadardır?

Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır.

Destek unsurları nelerdir?

DESTEK UNSURUDESTEK TUTARIDestek Oranı
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TL-
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım DesteğiDüşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,75
Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,
Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,
Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği10.000 TL75
Performans Desteği** Birinci Performans Dönemi*** İkinci Performans Dönemi***-
180-539 gün ise 5.000 TL360-1079 gün ise 5.000 TL
540-1079 gün ise 10.000 TL1080-1439 gün ise 15.000 TL
1080 ve üstü gün ise 20.000 TL1440 gün ve üstü ise 20.000 TL
Sertifika Desteği5.000 TL -

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: