Skip links

Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Programın amacı nedir?

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

*Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

Başvuru koşulları nelerdir?

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS (KOBİ bilgi sistemi) ’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
 • Destek programına başvuru yapılabilmesi için geleneksel girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
 • İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alan işletme; diğer şartları karşılamak koşuluyla, sahip veya ortaklarının girişimcilik eğitimine katılım şartı aranmaksızın, İŞGEM’de veya TEKMER’de kurulmuş olması şartıyla destek programına başvurabilir.
 • Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
 • İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;

– gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,

– tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.

 • İşletmenin programa başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
 • İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
 • Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;

– İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı,

– 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,

– Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,

– Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle SGK primi ödenen girişimci

 • Girişimci, işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
 • Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteğinden, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

Proje süresi ne kadardır?

Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır.

Destek programı kapsamın destek unsurları ve oranları nelerdir?

Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği sağlanır. Desteklerde oransal kısıtlama yoktur ve geri ödemesizdir.

DESTEK UNSURUDESTEK TUTARI
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Performans Desteği*Birinci Performans Dönemiİkinci Performans Dönemi
180-539 gün ise 5.000 TL360-1079 gün ise 5.000 TL
540-1079 gün ise 10.000 TL1080-1439 gün ise 15.000 TL
1080 ve üstü gün ise 20.000 TL1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği5.000 TL

En Son Yazımız