Skip links

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Stratejik Ürün Destek Programı

Programın amacı nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Program kapsamındaki destekler, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı amacı doğrultusunda çağrı planında yer alan öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım projelerine münhasıran kullandırılır. Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında başvuruya esas temel ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur.

Başvuru şartları nelerdir?

Bu programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler başvurabilir.

Proje süresi ne kadardır?

Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur.

Destek oranı ve üst limitleri ne kadardır?

Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60 (altmış)’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30 (otuz)’u geri ödemesiz ve %70 (yetmiş)’i geri ödemeli olarak sağlanır.

Program kapsamında personel gideri haricinde verilecek destekler geri ödemesiz veya geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte verilir.

Destek KalemleriDestek Oranları
Makine-Teçhizat Desteği*%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri ödemeli)]
Yazılım Giderleri Desteği*%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri ödemeli)]
Personel Gideri Desteği**Geri ödemesiz
Referans Numune Gideri Desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri ödemeli)]
Hizmet Alımı Desteği%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri ödemeli)] 

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın tamamı geri ödemesiz olarak karşılanır.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: