Skip links

Arvensis Blog

Küresel Tedarik Zinciri ile Yurt Dışı Depo Giderlerinin Karşılanması

Küresel işletmelere tedarik sağlayacak işletmeler için depolama hizmetlerine olan ihtiyaç oldukça önemlidir. Küresel firmalara orijinal parça üreten ve tedarik eden Türkiye’de ana şirket doğrudan depo açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren ve Türkiye’deki ana şirket ile organik bağı olan şirket veya şubeleri de depo açabilir.

Bu şartlarda sağlanan depolama hizmeti için yükleme, boşaltma ile elleçleme giderleri 4 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık 11.183.893 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Önemli Hususlar;
– Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekmektedir.
– Destekten yararlanacak şirketlerin destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olmalıdır.
– Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekmektedir. Ancak, daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
– Destekten yararlanan depolarda Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

Bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.