Skip links

Arvensis Duyurular

Kosgeb Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Destek Tutarı Arttırıldı!

İşletmenizi veya hayal ettiğiniz AR-GE çalışmasını artık bir adım öne taşımak istiyorsanız sizin için bir fikrimiz var!

Bilim ve teknolojiye dayalı çalışmalarınıza yenisini eklemek, var olanı geliştirmek, maliyeti düşürmek veya hizmet ve iyileştirme amaçlı yeni süreçler için sizi KOSGEB AR-GE programıyla tanıştırmak istiyoruz. Bunun yanında halihazırda içerisinde olduğunuz pazarda yeni gelişmeleri yakalamak amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş fikirleriniz için de ÜR-GE programına davet ediyoruz.

Eğer bir ÜR-GE Destek programına adım atmak istiyorsanız öncelikle yandaki şartlara göz atalım;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
  2. Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
  3. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
  4. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
  5. Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
  6. Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  7. 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan AR-GE Merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
  8. Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
  9. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Eğer bu koşullardan birine sahipseniz biraz da destek ödemelerini inceleyelim. Nitelikli Personel Giderlerine 200.000 TL’ye kadar %100 oranında destek uygulanırken Makine-teçhizat giderleri için 150.000 TL’ye kadar %75 oranında destek sunulmaktadır. Bunları ve diğer unsurları incelemeniz için aşağıya bir tablo bırakıyoruz.

*Üstelik projeye dahil olacak makine, teçhizat ve yazılım giderlerinde satın alınacak ürünün yerli malı olması halinde destek oranına %15 ek ilave var!

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.