Skip links

Arvensis Blog

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir ?

İşletmenizin hangi desteğe ihtiyacı var? Gelin, birlikte karar verelim.

O kadar fazla bir koşula/şarta bağlı kalmadan birçok destek unsurundan nasıl faydalanırsınız? Gelin, birlikte öğrenelim.

Programın Amacı Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Programdan Yararlanma Koşulu ve Süresi Nedir?

Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB veri tabanında yer alması koşulu alınır. Bu işletmeler, ilgili KOSGEB merkezine başvurusunu yapar ve başvurusu kabul edilen işletmelerden “taahhütname” alınır. Destek süresi: 2 yıldır.

 İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri Nelerdir?

DESTEK UNSURLARI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

30.000,00

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**

50.000,00

75.000,00

Tasarım Desteği

50.000,00

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

50.000,00

Belgelendirme Desteği****

150.000,00

Test ve Analiz Desteği*****

100.000,00

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği******

80.000,00

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000,00

Model Fabrika Desteği

70.000,00

Teknik Danışmanlık Desteği*******

 

40.000,00

50.000,00

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

  • İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.
  • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

(****) Belgelendirme desteği kapsamında;

  • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
  • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
  • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
  • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

(*****) Test ve analiz desteği kapsamında;

  • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
  • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
  • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

(******) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

(*******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.

diğer unsurları incelemeniz için aşağıya bir tablo bırakıyoruz.

Fikirlerinizi gerçekleştirmek ve işinize katkı sağlamak için bize her zaman ulaşabilirsiniz.