Skip links

İhracat Destekleri

Yurt Dışı Pazar Araştırması

Programın Amacı Nedir?

➤ Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

Programın Kapsamı Nedir?

➤ Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

➤ Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şirketler.

Destek Unsurları Nedir?

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenmektedir. Burada bahsi geçen 2 günlük süre en az 2 gün araştırma yapma zorunluluğunu ifade etmektedir.

Destek kapsamında en fazla iki şirket sahibi/ çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

  • UlaşımUluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri,
  • Konaklama:Kişi başına günlük oda + kahvaltı giderleri desteklenmektedir. (Kişi başı günlük  konaklama gideri)

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 5 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenmektedir.

Destek oranı ve Üst Limiti Nedir?

Destek oranı: %50

Hedef ülkelere gerçekleştirilen Pazar araştırmaları için destek oranı %70’dir.

Destek üst limiti: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler konaklama ve seyahat giderleri yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 278.091 TL‘ye kadar desteklenir.

En Son Yazımız