Skip links

İhracat Destekleri

Yurt Dışı Pazar Araştırması

Programın Amacı Nedir?

➤ Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

Programın Kapsamı Nedir?

➤ Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

➤ Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şirketler.

Destek Unsurları Nedir?

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenmektedir. Burada bahsi geçen 2 günlük süre en az 2 gün araştırma yapma zorunluluğunu ifade etmektedir.

Destek kapsamında en fazla iki şirket sahibi/ çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

  • UlaşımUluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri,
  • Konaklama:Kişi başına günlük oda + kahvaltı giderleri desteklenmektedir. (Kişi başı günlük  konaklama gideri)

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 5 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenmektedir.

Destek oranı ve Üst Limiti Nedir?

Destek oranı: %50

Hedef ülkelere gerçekleştirilen Pazar araştırmaları için destek oranı %70’dir.

Destek üst limiti: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler konaklama ve seyahat giderleri yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 278.091 TL‘ye kadar desteklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: