Skip links

İhracat Destekleri

Yurt Dışı Fuar Destekleri

Programın Amacı Nedir?

➤Bu program ile katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Programın Kapsamı Nedir?

➤ Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

➤ Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şirketler.

Destek Unsurları Nedir?

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

Söz konusu desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Destek üst limiti nedir?

 Katılımcıya fuar bazında ödenecek desteğin üst limiti, yurt dışı fuarın;

Genel nitelikli olması halinde 418,681 TL,

Sektörel nitelikli olması halinde 698,317 TL,

Prestijli fuarlardan biri olması halinde 2,096,497 TL’dir.

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımsının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

  • Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
  • Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
  • Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,
  • Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
  • Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,
  • Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir.
  • Yukarıdaki 6 şarttan en az 4’ünü taşıyan fuarlar Bakanlıkça destek kapsamına alınmaktadır.

İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmaz.

Yurt dışı fuar organizatör tanıtım desteği nedir?

Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörlerinin yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,

a) Defile,

b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,

c) Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,

ç) Videowall ve multivizyon gösterileri,

d) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler

e) Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,

f) İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç),

g) Yurt dışı fuar organizasyonu toplam alanının %10’unu geçmemek üzere, yalnızca yurt dışı fuar organizasyonu katılımcılarının ürünlerinin toplu olarak sergileneceği trend alanı harcamaları

  • Bakanlık tarafından belirlenen fuarlar kapsamı dışında kalan yurt dışı fuar organizasyonlarında tanıtım faaliyetleri %50 oranında 2,794.814 TL‘ye kadar desteklenmektedir.
  • Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında tanıtım faaliyetleri %75 oranında 5,591,174 TL‘ye kadar desteklenir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: