Skip links

İhracat Destekleri

Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanımaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/ korunması giderleri, yurt dışı birim kira temel kurulum dekorasyon konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/ resim/ harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 9.047.000 TL’ye kadar desteklenir.

Destek içerikleri ve üst limitleri aşağıdaki gibidir:

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin amacı nedir?

➤ Tasarımcı Şirketler için;

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları ile yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleri yıllık en fazla 2.714.500 TL,

b) Yurt dışı birimlerinin;

Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla 904.500 TL,

Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yıllık en fazla 1.809.500 TL,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yıllık en fazla 452.000 TL,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri yıllık en fazla 1.357.000 TL,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleri 1.809.500 TL’ye kadar desteklenmektedir.

➤ Tasarım Ofisi için;

Tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

a) Yurt dışında gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları ile yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderleri yıllık en fazla 2.171.500 TL,

b) Yurt dışı birimlerinin;

1) Konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla 542.500 TL,

2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri yıllık en fazla 1.447.500 TL,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yıllık en fazla 542.500 TL,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri yıllık en fazla 2.895.500 TL,

d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleri 1.447.500 TL’ye kadar desteklenmektedir.

En Son Yazımız

Savunma Sanayi’ne Yönelik Yapılan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında “Öncelikli Yatırım Konuları” Arasında Yer Aldığını Biliyor Muydunuz?

29/06/2021 tarihinde resmî gazetede yayımlanan karar ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, 2021 yılında teşvik belgesi sahibi olmanın şartlar bakımından çok daha kolay olduğunu açıkça göstermektedir. Peki bu şartlar nelerdir, hangi alanlarda size avantajlar sağlayacaktır? Hepsini sizin için derledik: